Heemspiegel. - Tijdschrift

Uitgave van het Verbond voor Heemkunde. - Bezit : jrg.12(1991),nrs.1,3-4 ; jrg.13(1993),nr.3 ; jrg.17(1996),nr.3 ; jrg.21(2000),nrs.3-4 ; jrg.22(2001),nrs.1-4

Plaats uitgave: 
Uitgever: 
Plaatskenmerk: 
HEEM MUSEUMDEPOT 117.6