Hier liggen nog lichamen : ziener Hans Beyers 'voelt' het verleden van Oostende. - Met foto Els Verhaeghe

Foto : Hans Beyers bij de Peperbussetoren (nachtopname)

Publicatiedatum: 
06/04/01
Plaatskenmerk: 
DOC2001/0091a-b