Lange Nelle : driemaandelijks blad van de Oostendse Gidsenkring Lange Nelle. - Tijdschrift

De eerste twee jaargangen werden ons geschonken door ons lid Dirk Beirens. Bezit : vanaf 1989 lopend. Laatst ontvangen nummer : jrg.33(2021),nr.1

De jaargangen 2018 en 2019 staan op de website van "Lange Nelle". https://gidsenkringoostende.be/archieven.html

 

Auteurs: 
Plaats uitgave: 
Uitgever: 
Datum gepubliceerd: 
1989
Plaatskenmerk: 
LANG1989- BERGING BALIE 002