Lied van de paling / gezongen door het Loze Vissertje