O.193 Maris Stella, houten motortreiler (1931) als O.301, vanaf 1945 als eerstgenoemde