O.223 Roger Jeannine, houten motortreiler (1930) als O.240 Bertha Marcel, vanaf 1934 als eerstgenoemde