Oostvlaamsche Zanten. - Tijdschrift

Algemeen tweemaandelijks tijdschrift voor volkskunde, orgaan van de koninklijke bond der Oostvlaamse volkskundigen en van zijn dienst voor volkskundige opzoekingen. - Bezit : jrg.42(1967),nrs.1-6 ; jrg.43(1968),nrs.1-6 ; jrg.44(1969),nrs.1-6

Plaats uitgave: 
Plaatskenmerk: 
OOST1967-1968 MUSEUMDEPOTt 117.6