Postkaart : Hotel Parapluie. Groentemarkt 5

2717. A. Montmorency, 17, Bd M. Lemonnier, Bruxelles. - Prop. : Fr. Van Massenhove-Hostyn. Arrangement spécial poir sociétés. - Het hotel was gelegen op de hoek van de Groentemarkt en de Nieuwstraat