Rooilijn moet verlegd worden

Professor Georges Allaert pleit op infoavond nogmaals voor behoud havengebied

Foto: Professor Georges Allaert tijdens zijn betoog. "wil men van Oostende een plezierhaven maken?"

Auteurs: 
Publicatiedatum: 
29/06/2012
Plaatskenmerk: 
DOC201/0220