UCB-Oostende heeft de trieste eer de UCB-vesting te zijn waar het regelmatigst arbeidsongevallen gebeuren