West-Vlaams filmjournaal 99 & 151 [ DVD ] / Jean-Marie Pylyser, camera : Roger Claeys en Achiel Vanhyfte. - West-Vlaams Actualiteiten, 1982 en 1984. - Nederlanstalig. - 5 min.