De parkkiosk in Oostende : aflvering 1. - Met foto's