Foto : De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
Omschrijving
Zicht van de gehavende Sint-Sebastiaanstraat, gezien van op de hoek van de Hendrik Serruyslaan, richting Wapenplein. Vooraan het vernielde rechtertorentje van het grote appartementsgebouw dat de blok vormt tussen de Adolf Buylstraat en de Sint-Sebastiaanstraat
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 4

Datering

1989

(DD-MM-JJJJ)

Pagina
142