Foto : Rerum Novarum. 1956
Omschrijving

De Rerum Novarumstoet op de Alfons Pieterslaan. Rechts, "Café Rodenbach" en ernaast de Rijkswachtkazerne. Een praalwagen van de KAJ-VKAJ

Datering

1956

(DD-MM-JJJJ)