Heiligenverering en volksdevotie in het dekanaat Oostende. - Verhandeling voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de wijsbegeerte en letteren