In kaart gebracht : de provincie West-Vlaanderen en het beheer van de onbevaarbare waterlopen, 1800-heden. Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling in het stadhuis van Ieper van 19 oktober tot 14 november 2002