Oostendse visserij : het leven van Robert Rycx door hemzelf verteld. - (Ter Cuere cahier 1999 ; 3)