Politiek aan zee : getuigenissen uit het woelige midden