Veld-Maarschalk Montgomery : de held van Alamein en de opperbevelhebber der Britse Generale Staf te Oostende : 3 april 1948. - Brochure. - Met 1 bl. Programma 3 april 1948