Foto : Begrafenis Paster Pype
Omschrijving

Zwart/wit foto Antony 80626-1. - Formaat : 24 x 30 cm. – De stoet vertrok van aan zijn sterftehuis in de Jozef II-straat 45, naar de Kerkstraat dan via de Ooststraat en het Vissersplein, daar draaiden ze de Visserskaai op om terug te keren naar de Sint-Petrus- en -Pauluskerk. Langs beide zijden van de straten stond enorm veel volk.
Een groep vissers en toeschouwers aan het Leander Vilainplein, In de achtergrond de Jozef II-straat.
Enkele namen van vissers op de foto : Frans Hosten, Theodoor Asseloos (man met de vlag), Vantourhout, Gustaaf Pincket, Jef Krakers, Duck, Nestor Rau.
Bron : Zeewacht 11/06/1926 en Le Carillon 08/06/1926
 

Datering

08/
06/
1926

(DD-MM-JJJJ)