Foto : Het derde handelsdok
Omschrijving

Zwart/wit foto Antony 250336-22. - Formaat : 15 x 10,5 cm. – Een onafgewerkt vissersvaartuig op zijn zijde in het derde handelsdok. Linksachter het  “Hotel des Thermes“ (kanonhotel) op de hoek van de Hendrik Serruyslaan en de Aarshertoginnnestraat. 
Bron : Le Carillon 30/06/1923

Datering

25/
03/
1936

(DD-MM-JJJJ)