Foto : "Het Loze Vissertje"
Omschrijving

Het koor "Het Loze Vissertje" werd zopas ontvangen door het stadsbestuur.Hier poseren zij mét vlag "Het Loze Vissertje. Gemengd koor. Oostende" op de trappen van het stadshuis. Centraal naast de vlag schepen Emiel VROOME en dirigent Florimond CORSELLIS. Mevrouw A. LACOURT houdt de vlag in haar hand.
"Tijdens een zeereis in Noorwegen had Leopold II kennis gemaakt met folkloristische liefdadigheidsmaatschappijen in dat land. In het jaar 1902, nam hij het initiatief om te Oostende eveneens een dergelijke maatschappij op te richten. Mr. Rinskopf bestuurder van de muziekacademie en Jos. Pilaeys gaven hun medewerking. Het werd een koorzangmaatschappij, aanvankelijk onder de Franse benaming : "Chorale des Pêcheurs", in 1910 : "Het Looze Visschertje". Jef Keurvels (1868-1915) violist in het kursaal-orkest en leraar aan de muziekacademie te Oostende (broer van Eduard Keurvels) was de eerste leider van het koor en schreef de muziek van het lied van de maatschappij, waarvoor Frans Van den Weghe (1868-1937), leraar aan het Koninklijk Atheneum (1893-1918) de tekst bezorgde. Het koor trad herhaalde malen op in het Koninklijk Paleis te Oostende voor de gasten van Leopold II en in het Kursaal. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werden alle activiteiten stopgezet. Tot in 1928 op initiatief van Emiel Vroome, schepen van de stad, het koor opnieuw in gang gestoken werd, ditmaal onder de leiding van de violist Oscar Devriendt. Het lokaal was het "Hotel de la Marine" in de Kapellestraat. Nadien werden de bijeenkomsten gehouden iedere woensdag in het lokaal "Café Prince Baudouin" in de Sint-Sebastiaanstraat. Het repertoire bestond uit kunst- en folkloreliederen. In 1940 worden de activiteiten opnieuw stilgelegd. Na de bevrijding werd nieuw leven ingeblazn onder leiding van de heer Foutrel, die na zijn door opgevolgd werd door de heer Florimond Corsellis. Na Corsellis nam Freddy Janssens de leiding. In 1952 mocht de vereniging de titel van "Koninklijk" bij haar naam voegen. Maar in de loop der jaren ging de vereniging achteruit. In 1966 kwam een nieuwe heropleving. Tenslotte werden in 1981 de activiteiten definitief stilgelegd."(Het groot Oostendsch liedtboeck / Jef Klausing. p.326-331)

Datering

1950

(DD-MM-JJJJ)

1960