Foto : Het Oostends schepencollege
Omschrijving

Het Oostends college van burgemeester en schepenen. Van links naar rechts John LAUWEREINS, Henri EDEBAU, Roger DEKINDER, Jan PIERS, Michel SURMONT, stadssecretaris, Kamiel DEHOUCK en onbekende.

Datering

1960

(DD-MM-JJJJ)

1970