François Carpentier : een gewone kaper. - (Mannen met baarden). - Met 1 afb. van een affiche aankondigende de verkoop van het fluitschip ''den Fygeboom'' op 1 juli 1689