Invloed van aanvoer op de visverwerkende bedrijven