Monumenten, beelden en gedenkplaten in Oostende : CLXIV : Marvin Gaye