Monumenten, beelden en gedenkplaten in Oostende : CXVIII : Militair memoriaal 'Hulde aan onze Oorlogsvrijwilligers'