Diploma : Nederlandschen Toneelwedstrijd 1899-1900. ...