Ten huize van een havenkapitein in het Oostende van de 19e eeuw : aflevering 6 : Walen en Vlamingen