Recente berichten

Type Titel Auteur Wijzigingsdatum Datum van inzending
Bibliotheek - Boek De Belgische kusthavens : hun handelstraffiek en ontwikkelingsmogelijkheden. - Verhandeling tot het bekomen van het licentiaat in de economische wetenschappen, Katholieke Universiteit te Leuven, School voor Economische Wetenschappen georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Het belang van de Belgische zeevisserij voor onze economie georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Een eeuw vakantie : 100 jaar toerisme in West-Vlaanderen georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Te Kust en te Kuur : badplaatsen en kuuroorden in België (16de-20ste eeuw). Catalogus n.a.v. de tentoonstelling achtereenvolgens te Brussel, Oostende en Spa (1987-1988) georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Fransche woorden in het dialect van Oostende : een leenwoordstudie georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Oostende 14-18 : Oostende onder de Duitse bezetting georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Oostende : archiefbeelden georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Het Oostende van toen : een eeuw Oostende in beeld, aan de hand van oude foto's en prentkaarten georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Het verzet te Oostende tijdens Wereldoorlog II : een bijdrage tot de geschiedenis van de verzetsgroeperingen in België, met een blik op hun naoorlogse ontwikkeling : verhandeling georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Zusterkens der Armen : Oostende 1866-1986 georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Les civilisations préhistoriques et anciennes de la Flandre Occidentale : d'après l'examen d'objets leur ayant appartenu georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Archiefgids : een ovezicht van bronnen van en over Oostende bewaard. - (Oostendse historische publicaties ; 01) georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Het Hazegras : de verloren rijkdom van een wijk : een greep uit de geschiedenis. - (Oostendse historische publicaties ; 05) georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Tien jaar huisvestingsbeleid in de provincie West-Vlaanderen georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek De baden van Oostende - James Ensor, satiricus : zomertentoonstelling : persmap georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Agenda 1997 (Ostende) georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek De Bijzondere Dienst der kust : 100 jaar samenleven met de zee 1898-1998 : een hernieuwde kennismaking met de afdeling Waterwegen Kust. - Uitgegeven ter gelegenheid van haar eeuwfeest georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Cultuurbezit in Vlaanderen : lijst van beschermde monumenten en landschappen op 31 december 1976 georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek De oude landmaten in Vlaanderen georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek In het spoor van de koning Leopold II in Oostende 1965-1909. - (Oostendse historische publicaties ; 14) georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Bibliografie van de geschiedenis van Oostende, 1998/1999-2001. - (Oostendse historische publicaties ; 08bis) georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Maurice en Robert Antony : ooggetuigen : persinformatie. - Uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen (Oostende) van 17/05/98 tot 27/09/98 georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Maurice en Robert Antony : ooggetuigen. - Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen (Oostende) van 17 mei 1998 tot 27 september 1998 georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Cultuurbeleidsplan 2003-2007 georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Oostende herbouwt georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35

Pagina's