AFSPANNING CAMILE BROUCKAERT

Foto : De Torhoutsesteenweg (circa 1905)

De afspanning van Camiel Brouckaert, gelegen tussen de Muscar- en de Euphrosina Beernaertstraat. Ze was één van de twee, naast elkaar liggende afspanningen, die in de volksmond de "Barlekoten" werden genoemd. Van links naar rechts : Brouckaert Maurice en Madeleine, Declerck Ida, de echtgenote van Camiel, Brouckaert Maria en Rachel.