AG VISMIJN OOSTENDE

Trouwste aanvoerders Oostendse vismijn gekoesterd

6 foto's : (1) Rudy en Dennis Barbaix van de O.82 St Antoine ; (2) Groepsfoto van de gehuldigde reders ; (3) De familie Pieters van de O.316 Aegir ; (4) De gelauwerde bemanning van de N.75 Sarvy ; (5) Yves Hertsens neemt de sierschalen voor de bemanning van de Z.583 Angelina in ontvangst en (6) schepen Miroir overhandigt de attenties voor de bemanning van de O.124 Fighter aan reder Dezutter

Auteurs: