ALFONS PIETERSLAAN

"Zeewacht"en"Streekkrant"verhuizen

foto 1: In dit gebouw langsheen de A.Pieterslaan groeiden zowel "De Zeewacht" als "De Streekkrant" uit hun voegen.Voor beide bladen voortaan verleden 

tijd.

Foto 2: Met een tweede toegang aan de Frans Musinstraat,gaan "De Zeewacht en "De Streekkrant" langsheen Nieuwpoortsesteenweg 72 de uitdaging

met de jaren '90 aan.

Advertentie : Au Bon Coin. Chemiserie. 40, Boul. Alph. Pieters

Mme Vande Casteele. Le magasin le mieux achalandé de la ville. Soieries et tissus, robes, manteaux, lingerie, chemiserie, bonneterie, bas, chaussettes, etc. Succursale: Avenue Lippens, 91, Knocke

auteurs: 

Foto : 50 jarig jubelfeest van den Pompon der huurhouders van Oostende 1863-1913

Ere-voorzitter van de Ware Volksvrienden den heer Louis Soreyn-Elise Dierendonck (café-uitbater) te Oostende op zijn paard. Foto genomen op 3 maart 1913 voor estaminet Louis Soreyn op de  Alfons Pieterslaan nr. 63 te Oostende
Rechts van de estaminet de zaak van Romain Vermander (fotograaf?)

Huurhouderij = bedrijf dat paarden en rijtuigen stalt-verhuurt.
Louis Soreyn – Huurhouderij (ceremonies) Alfons Pieterslaan nr. 63

AFMETINGEN INTERN : 29 x 23,5 cm
AFMETINGEN EXTERN : 33,5 x 28 cm

Foto : Alfons Pieterslaan

Foto : 10 x 14 cm. - De achterkant van "Auto-Garage du Littoral"  in de Alfons Pieterslaan. In de garage kon je ook je auto stationeren en langs die kant kon je ook buiten rijden. Het adres van de garage was Torhoutsesteenweg 66. We zien links de juwelierszaak van de familie Delanghe. De zaak werd in 1922 opgericht en bleef in familiebeheer tot 1972. Beide panden maakten plaats voor het "Permeke Shopping Center"

Foto : Begrafenis Ernest Van Glabbeke

De lijkkist met Ernest Van Glabbeke aan het sterfhuis, Alfons Pieterslaan, 24. Het rouwbehang is van Ed. David. Verder, de hoek met de Ieperstraat en achteraan het gebouw van het Ijzerpanorama. Vooraan links naast de kist, met hoge hoed, burgemeester Hendrik Serruys en rechts, schepen Emiel Vroome.

Foto : De 1-meistoet 1954

Prachtige foto van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen. Let op de kledij. Iedereen droeg toen zijn "beste kleren". Zij stappen in dichte drommen op in de 1-meistoet op de Alfons Pieterslaan. Tram 7 wacht. De eerste dame in het zwart, met hoed en handtas is Amande Deckmijn. Naast haar, zonder hoed en eveneens in het zwart is haar zuster Irma Deckmijn.

Foto : De Alfons Pieterslaan (1912)

Het estaminet "In de Wederkomst", was gelegen op de hoek van de Alfons Pieterslaan (rechts) en de Sint-Peterburgstraat (links). Het werd uitgebaat door Leonce Dewulf die terzelfdertijd "metser en plafonneur" was. Het bord aan de lantaarnpaal wijst naar een tramhalte op aanvraag. De Alfons Pieterslaan, vroeger Zuidlaan of Boulevard du Midi, kreeg zijn naam vanaf 31 mei 1912. De Sint-Peterburgstraat veranderde vanaf 1953 in Leon Spilliaertstraat.

Foto : De Alfons Pieterslaan (circa 1942)

Gedeelte van de Alfons Pieterslaaan, tussen de Peter Benoitstraat (links) en Petit Paris (rechts). Centraal, de handelszaak Radio De Meester, uitgebaat door Julien De Meester. Rechts, de ijzerhandel Debroe. De twee panden, uiterst links, bleven leeg staan van ongeveer 1913 tot 1946. Nadien werden de benedenverdiepingen ingericht als winkelruimte. In 1966 werden beide huizen gesloopt voor nieuwbouw. Toen is daar de elektrozaak Altron gevestigd.

"Radio De Meester opende zijn nieuwe zaak in maart 1941"

Foto : De Alfons Pieterslaan - Hoek Ieperstraat (1925)

Op deze hoek was het Hoofdlokaal II van de Samenwerkende Maatschappij SEO gevestigd. Op het gelijkvloers werd een café uitgebaat, in de volksmond "De Biercoo" genoemd. Ingehuldigd op 2 oktober 1921 en afgebroken tussen 1975 en 1976.

Foto : Eedaflegging van Prins Albert als aspirant-officier

Formaat : 13 x 18 cm. - Prins Albert en Edmond Poullet, later vice-admiraal, met een afdeling mariniers op de Alfons Pieterslaan op de dag van hun beëdiging als vaandrig-ter-zee 2e klas. Rechts, hoek Leon Spilliaertstraat.

Foto : Hoek Alfons Pieterslaan en Léon Spilliaertstraat

Zuivelwinkel Charles TURLOOT hoek van de Alfons Pieterslaan, 29 en de Léon Spilliaertstraat. Art-decogetint handels- en appartementsgebouw uit het interbellum. In dit pand was later gedurende lange tijd de optiekwinkel Halewyck gevestigd. Het gebouw zal nu (2011) gerestaureerd worden en is sedert 2014 Brasserie "Léon Spilliaert".

Foto : Pastoor Joseph DE VISCHERE

Ter gelegenheid van de intronisatie of inhaling van Joseph DE VISCHERE, de nieuwe parochiepastoor voor Sint Jozef, passeert de processie de kerkelijke hoogwaardigheids bekleders aan het Sint Jozefsinstituut in de Alfons Pieterslaan. Uiterst links staat de "Suisse", "Pieke"  of kerkpolitie Frans DEVOS. Naast de nieuwe pastoor, deken René BUTAYE.

Omer Vilain over de tijd van toen : Bij de vernieuwde boulevard

Illustraties : (1) De Boulevard du Midi vanaf Petit Paris (circa 1910) en (2) De Boulevard Alfons Pieters, gezien vanaf Petit Paris, met rechts, het gebouw met torentje, de Biercoo (circa 1930).

De Zuidlaan (Boulevard du Midi). Door een besluit van de gemeenteraad van 31 mei 1912 omgedoopt in de Alfons Pieterslaan.

auteurs: 

Postkaart : SEO gebouw Ieperstraat 14, hoek Alfons Pieterslaan

Samenwerkende Maatschappij SEO. Hoofdlokaal II. Société Coopérative SEO. Local principal II. Ostende. - Hoofdlokaal 2, gebouwd naar de plannen van architect Louis Poupaert. Ingehuldigd op 2 oktober 1921. Op het gelijkvloers was het café, in de volksmond de "Bierco". Vooraan de Alfons Pieterslaan. Links op de hoek, brievenbus. - Map 041C/63c

Verhuizing vlekkeloos verlopen : lokale politiediensten operationeel vanuit voormalige rijkswachtkazerne. - Met 2 foto's

2 foto's : (1) Eddy Dupuis (hoofdcommissaris), Jean Vandecasteele (burgemeester), Bart Bronders (schepen, Guido De Greef, Daniël Deschacht en (2) Johan Marchand, Eddy Dupuis, Jean Vandecasteele en Guido De Greef in het dispatching centrum aan de Alfons Pieterslaan

Auteurs: