APPERT NICOLAS (1749-1841) (UITVINDER CONSERVEREN CONFISEUR)