ARCHIEF

Archief : Zeewezen

Archief zeewezen 
Document .
Den 10n  october 1896 tijdens de overvaart Oostende-Dover van de paketboot "Rapide" leed het bakboordrad eene nogal ernstige averij, en kon het schip zijne reis niet meer voortzetten. Men moest ankeren, de raders ontkoppelen en het beschadigd rad vastleggen opdat de boot met haar stuurboordrad zou kunnen voortvaren.
Dat werk werd in zeer gevaarlijke omstandigheden uigevoerd:elk ogenblik dreigde een zware golfslag de mannen weg te rukken , die het werk verrichten.

Archief : Zeewezen , Pakketboot Princesse Clementine

Archief zeewezen . Pakketboot "Princesse Clémentine".
-01-Spécification d'une Malle-poste en acier à roues pour l'etat Belge. (1895)-96 blz
-02-Malle-poste pour la gouvernement Belge. Spécification des machines , 21 Blz (1895).
-03-Procès - verbal.(03-04-1897)

Archief : Zeewezen . Visserijwachtschip "Ville d'Anvers"

Ville d’Anvers” Construction de l’aviso 1885
01-Specificaties 52blz 1884-description sommaire,12bl£
02-A-73/106/5464 van 25-04-1885.Ventilaton & chauffage de l’aviso.
         02-B-Brief nr 16121 van 24-04-1885,Comme suite à votre lettre…
         02-C-Brief nr 73/106/5259 van 31-03-1885 J’ai l’honneur de vs informer…
         02-D-Brief nr 15945 van 20-02-1885 L’Aviso en construction
         02-E-Brief (47)van 10-02-1885 Devis concernant le chauffage…
03-A-Brief nr 195 van 8-05-1885 Nous avons l’honneur de ….

Archief : Zeewezen . Visserijwachtschip "Ville d'Ostende"

01-Briefje rappel leeg.
02--Plan doorsnede schaal 1/24.
03-Brief van 17-12-1880 naamgeving,”le Roi exprime le ….”
04-Brief nr 73 van 19-12-1880,Nom à donner au garde pêche.
05-P-V.van 15-05-1880,prijsofferte.
06-P.V nr 23 van 07-05-1880 construction d’un garde pêche….
07-Brief nr 10307 van 05-04-1880 “J’ai l’honneur de vous envuyer les plans…”
08-Brief van 08-08-1879,”Aprés avoir pris connaissance…”
09-Brief nr 73/4400 van 02-08-1879 Construction d’un garde pêche.
10-Brief van 29-07-1879 “Je suis occupé à dresser les plans…”

Archief : Zeewezen pakketboot "Leopold II" (1893-1920).

Archief bestuur van het zeewezen pakketboot "Leopold II"
-1-Construction , plans et spécifications , assurances.
01-Verzekeringspolis Leopold II Hendrson & co voor 43 750  £.
02-Verzekeringpolis British and Foreign Marine insurance Co voor 2.250 £
03-Verzekeringspolis The Indemnity Mutual Marine Assurance Co voor 2000 £.
04-Verzekeringspolis The straits insurance co voor 1000 £.
05-Verzekeringspolis The Idemnity Mutual Marine.Assurance voor 4000 £.
06-Verzekeringspolis Thames and Mersey Marine Ins voor 5000 £.

Archief : Zeewezen Pakketboot "Marie-Henriette"

Archief zeewezen pakketboot Marie-Henriette.
-1Malle poste pour le Gouvernement Belge . Spécification du navire nr 321 (1892) 98 blz.
-2 Malle postepour le Gouvernement Belge . Spécification des machines (1892) 22 blz.
-3 Plan Plan de pont principal Algemeen plan 18-05-1892.
-4 Plan Entre-pont- Pont des emménagement 18-05-1892.
-5 Plan Plan de la passerelle et du Bridge-Deck 18-05-1892.
-6 Plan 18-05-1892.
-7 Plan Plan du pont promenade 18-05-1892
 

Archief : Zeewezen Pakketboot "Prince Baudouin"

Archief zeewezen pakketboot "Prince Baudouin" (1934-1963)
01-M.S "Prince Baudouin" specification 88 blz
02-M.S. "Prince Baudouin" specification index alphabetique.
03-Raadgevingen, noodig en nuttig tot het goed onderhouden van onze gummivloeren..
04-Poste fixe à solutions de 1200 litres + plan ( 21-02-1328) installation fixe à mousse.(2x).
05-Proefplan.
06-Opstellingsplan II (29-03-1946).
07-Lijnenplan 2 maal (13-08-1931).
08-Emplacement du lest T.B.Pour rectifier la bande du navire. (10-08-1934).

Archief : Zeewezen Pakketboot Princesse Marie-José

Archief Zeewezen Princesse Marie-José.
01-Spécification des travaux exigés par le gouvernement Belge pour sa remise en état,35 blz .
02-Notice in connection with the specification of the work required by the Belgian authorities to restore the s/s Princesse Marie-José ex H.M.S. Nemesis.2blz.
03-Plan Nemesis General arrangement .
04-Plan. Southern Isles Docking Plan H.M.S Nemesis. (1941).
05-Plan des formes.
06-Plan d'ensemble (25-02-1921).
07-Plan d'ensemble  (30-03-1921).
08-Plan d'ensemble.
09-Plan d'ensemble.

Archief : Zeewezen pakketboten Jan Breydel , Pieter de Coninck & Princesse Elisabeth

Archief bestuur van het zeewezen pakketboten .
01-Plan . Promenade dek.T.S "Jan Breydel" " Pieter de Coninck" & "Princesse Elisabeth"
02-Contrat pour la fourniture de deux paquebots à turbines pour l'etat Belge 1909 nr 493 et 494

Archief : Zeewezen pakketboten Jan Breydel en Pieter de Coninck

Archief,brieven, telegrammen, met betrekking tot betalingen; aflevering schepen verzekering schepen, stapelloop, proefreis op de Clyde van 12-04-1910
resultaten proefreis  proces verbalen proefreis snelheid , schema"s.
Contrat pour la fourniture de deux steamers à hélice de grande vitesse pour l'état Belge. (1912)

Archief : Zeewezen pakketboten Jan Breydel en Pieter de Coninck

Archief zeewezen Pakketboten Jan Breydel & Pieter de Coninck.
-1 Spécification de la coque de 2 paquebots à turbines pour le service de l'Etat-Belge (Lastenkohier).en contract (19-07-1909
-2 PLan-Disp)osition de la chambre des machines.
-3 Plan-Disposition des turbines Parsons (14-02-1920).
-4-Plan-Attemporator (14-12-1920).
-5-Plan-Schema de la chambre des machines 2em Projet (20-04-1920)..
-6-Plan Projet 1er d'installation de la chambre des machines.(20-04-1920).
-7-plan-l'Assietteet les G &c du navire (13-05-1921)
 

Archief : Zeewezen pakketboten Prinses Astrid en Prince Leopold

Archief Prinses Astrid (1930-1949) en Prince Leopold (1930-1944)
1-Omslag + brief en plan (1945) Crew accommodation
2-Paquebots à turbines "Prinses Astrid " et "Prince Leopold" contract (25-07-1928)
3-Paquebots à turbines "Prinses Astrid" et "Prince Leopold" specification ( lastencohier 25-07-1928)
4-T.S.S. Prince Leopold. Essais d'endurance après remplacement d'une turbine B.P.auxiliaires chauffé au mazout.(11-08-1930)
5-Proces verbaal Proefreis (april 1930)
6-Plan Coupe au maitre (1928).

Archief : Zeewezen pakketboten Prinses Josephine-Charlotte

Archief ombouw Prinses Josephine-Charlotte 1948.
Contract 19 blz, Algemeenheden , beschrijving der weren.
Plan - Algemeen plan (dekken) 07-05-1948
Plan - Algemeen plan (opstand) 13-05-1948.
5 Brieven m.b.t. periodieke inspectie ( Lloyd's Register of Shipping)

Archief : Zeewezen. Veerboten

01- Plan hoofdafmetingen voor stalen stoomboot voor de overzet te Antwerpen.22-12-1919.
02-Idem als 01.
03-Plan voor stalen stoomboot voor overzetdienst te Antwerpen 09-12-1921.
04-Plan stalen stoomboot voor de overzetdienst te Antwerpen 22-11-1919
05-Plan S.S. Heen en Weer 19-06-1909.(Overzetters 1 & 2)
06-Veerboot “Ville d’Anvers”hoofdafmetingen,
07-Plan idem als 06.
08-Plan veerboot “Waasland”hoofdafmetingen.
09-Plan idem als 08