BAUWENS JOHN (1866-1955) (REDER)

Advertentie : John Bauwens. Visafslagers en beschrijvers. Vismijn 43, Oostende

Pêcheries à Vapeur. Stoom- en Motorreederij. John Bauwens. Vischafslagers en Beschijvers. Vischmijn 43 Oostende. Telegram adres : Bauwenson, Oostende. Telefoon : Vischmijn 1268. Reederij : 192. Frans Verbanck 515