DUINEN

Foto : Het Chalet Royal (Koninklijk Chalet) (circa 1895)

Het Koninklijk Chalet, hier gezien vanuit de duinen te Mariakerke, thans Oostende. Het werd gebouwd tussen 1874 en 1876 in opdracht van Z.M. Koning Leopold II. Links op de achtergrond, het tweede Kursaal

Foto (kopie) formaat 15 x10. Invent 2020/1571 fotoarchief D2 album 6 herkomst Simoens

Postkaart : Garnalenvissers te paard

P.I.B., [Phototypie Industrielle Belge (93, rue de Courtrai, Brux)], N° 68a. La Plage Belge. Pêcheurs de crevettes. Retour à travers les Dunes. - Paardenvissers op weg door de duinen. De muilezel, achtergelaten door de geallieerde oorlogvoerende troepen, werd nog lang na 1918 gebruikt. Hij was een taaie, pezige trekker, de sobere langoor die in tijd van nood in leven bleef met wat er op de duinweiden te grazen viel (Garnalenvissers te paard / Frans Van Immerseel. Lannoo, 1973 , p.59)