ERETEKENS

a. Kruis Commandeur Leopoldsorde. b. Plaat van ...

a. Kruis Commandeur Leopoldsorde. b. Plaat van het Légion
d'Honneur. c. Plaat van Grootkruis in de Orde van Leopold II
c1. Grootofficier in de Leopoldsorde. d. Lint van het
Grootkruis in Leopold II orde. e. Grootkruis en Plaat van de
Phenixorde van Griekenland. f. Ereteken van Officier in de
Leopoldsorde. g. Burgerlijk Ereteken 1940-1945. 1e Klasse Goud.
h. Kruis politiek gevangene 1940-1945 met 2 sterren.
i. Kruis van officier in 't Legion d'Honneur. j. Kenteken Belgisc

Trefwoorden: 

Foto : De stad Oostende ontvangt het Oorlogskruis met palm. 1951

Formaat : 13 x 18 cm. - Burgemeester Henri Serruys houdt zijn toespraak op de trappen van het dd. stadhuis (huidig gerechtshof). Achter hem staat de gouverneur van West-Vlaanderen Pierre van Outryve d'Ydewalle en achter deze staat Michel Surmont, stadssecretaris. Derde links beneden, staat commodore Georges Timmermans, stafchef van de Zeemacht.

Foto : De stad Oostende ontvangt het Oorlogskruis met palm. 1951

16 foto's z/w, formaat : 14 cm x 9 cm. in album. - Plechtigheid op de trappen van het dienstdoend stadhuis, huidig Gerechtshof. De minister van landsverdediging Etienne De Greef geeft het Oorlogskruis aan de stad Oostende. Bij Koninklijk Besluit van 31 maart 1951 is aan Oostende het Oorlogskruis met palm toegekend "Uit erkentelijkheid voor het schoon gedrag en de uitzonderlijke moed door de bevolking aan de dag gelegd tijdens de bombardementen van de stad in 1940". Nadien was er een lunch in het Thermen Hotel. De man met bril, rechts vooraan is burgemeester Henri Serruys.

Foto : Personeelsfeest Firma "Fichefet"

Formaat : 13 x 18 cm. - Personeelsfeest van de firma "Fichefet" in het lokaal "Prins Boudewijn", Sint-Sebastiaanstraat 22. Vereremerkte werknemers en hun familie. Paul Fichefet, links naast mevrouw, ontving uit de handen van minister Adolf Van Glabbeke, de gouden medaille van de Orde van Leopold II. Kregen het Nijverheidsereteken : Jules Fichefet, Joseph Soenens en W. Van de Casteele. Kreeg het nijvereheidsereteken tweede klasse : Prosper Versieck. - Bron : Het Kustblad, 05/05/1954,p.2,foto.

Foto Marie-Jozef PORTA

Bijeenkomst in een tuin (deze van Huize Monaco woning van de familie PORTA aan de Van Iseghemlaan?) centraal staat deken BUTAYE,naast hem de vereremerkte schepen Marie-Jozef PORTA dan schepen Raymond MIROIR.Rechtsachter Jan Piers toen schepen en tweede van links John LAUWEREINS waarnemend burgemeester. 

Onze vissers in wereldoorlog II (5)

Lijst der eretekens toegekend aan de zeelieden van de Tweede Wereldoorlog. Ridder der Leopold II Orde : René Lusyne, Pierre Lusyne, Joseph Delbol, Georges Ragaert, Achiel Lycke, Fréderic Vanderwal. - Gouden Medaille der Kroonorde : Romeo Viaene, Gérard Vandenberghe. - Gouden Medaille der Leopold II Orde : Albert Rooman, Prosper Luca, Hector Annys, Urbain Rubben, Maurice Makelberghe, André Vanhove. - Zie ook artikel in de "Wandelaer", 1946, oktober, p.335-342. Plate Bib : WAND1946

Auteurs: 

[Order of the British Empire toegekend aan zeven onzer landgenooten, helden van de ontruiming van Duinkerken]

Coppin Maurice, kapitein van de s/s "Julia" ; Lusyne Renaat, schipper van de O.225 "Guido Gezelle" ; Lusyne Pieter, schipper van de O.274 "Marechal Foch" ; Rooman Albrecht, motordrijver van de O.227 "Cor Jesu" ; Luca Prosper, matroos van de O.87 "Gaby" : Annys Hector, matroos van de O.225 "Guido Gezelle". - Foto van de schippers Renaat en Pieter Lusyne