FELIX JAN (1919-1992) (POLITICUS TONEELREGISSEUR)

Affiche : De Bacchanten. Vanavond om 10.48u. Feestpaleis. 21-25/01/....(?)

Formaat: 56 x 36 cm Een toneelstuk van F. Launder en S. Gilliat. Regie: Jan Felix. Met Mieke Felix, Rita Geldhof, René Hoornaert, Guido Houben, Chris Kint, Noel Laleman, Annemie Sels, Dries Van de Velde, Lien Van Wezemaal, Stef Verplancke en Dominiek Vervaecke. Met steun van het Noordstarfonds

Foto : John LAUWEREINS

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS overhandigt de stadsmedaille aan een onbekende? Rechts vooraan staat schepen Jan FELIX, naast John LAUWEREINS, schepen Jozef VAN DEN KIEBOOM en gans links John HERMANS, journalist en gemeenteraadslid.

Foto : Gemeenteraad

Er wordt een minuut stilte gehouden in de gemeenteraad.Op de eerste rij van links naar rechts Sebastiaan BOUDOLF, gemeenteraadslid, onbekende, schepenen Raymond MIROIR, Jan FELIX en Marie-Jozef PORTA. Op de tweede rij de gemeenteraadsleden Joseph VAN LANGENHOVE en Louis VANHOORNE

Foto : Koningin Elisabeth. Kursaal Oostende. 23/08/1963

2 exemplaren formaat : 16,5 x 22 cm. - Koningin Elisabeth woont het Mozartconcert bij van het Belgisch Kamerorkest met als dirigent Georges Maes en solist Erich Kunz (zang). We zien de koningin in het gezelschap van provinciegouverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle en echtgenote (links) en burgemeester Jan Piers en echtgenote. Op de tweede rij, schepen Kamiel Dehouck en echtgenote. Op de derde rij links, stadsconservator Frank Edebau en naast hem gemeenteraadslid Marcel Friedrichs en echtgenote en rechts, gemeenteraadslid Jan Felix