GROENTEMARKT

Foto : De Groentemarkt (1910). Het gedeelte tussen de Nieuw- en de Dwarsstraat.

Foto 18 x 13. Van links naar rechts, "AD Delhaize & Cie", "Valentino", "Boulangerie Mécanique" en restaurant, pension, café "Den Hollander". De zaak werd toen uitgebaat door het echtpaar Eugène Hermé en Marie Van Batten. Later zette hun dochter de zaak verder en dit tot in 1973. In 1989 werd het gebouw samen met een aanpalend pand in de Dwarsstraat gesloopt om plaats te maken voor een handels en appartementen gebouw. Het paviljoentje rechts, ontworpen door Alban Chambon, regelt het debiet van het rioolwater.

Foto : De Groentemarkt (circa 1900)

De oostkant van de Groentemarkt. Kinderen van de lokale vissersbevolking tonen veel belangstelling voor het werk van een ambachsman.

Op de hoek met de Nieuwstraat, "Hotel Parapluie" en apotheek Halewyck.

Invent. 2020/1544 fotoarchief D2 album 6 herkomst Simoens

Foto : De Groentemarkt (circa 1910)

Het Pension-Restaurant Den Hollander op de hoek van de Groentemarkt en de Dwarsstraat (rechts). De zaak werd toen uitgebaat door het echtpaar Eugène Hermé-Marie Van Batten. Later zette hun dochter de zaak verder, en dit tot in 1973. In 1989 werd het gebouw samen met een aanpalend pand in de Dwarsstraat gesloopt om plaats te maken voor een modern appartementsgebouw met handelszaak.

"Rechts, de Dwarsstraat met op het einde in de Sint-Franciscusstraat 16, de gekende handelszaak "In de Schaar", uitgebaat door G. Delanghe-De Grijze".

Foto : De Groentemarkt (circa 1912)

Filiaal van "Adolphe Delhaize & Cie". Gelegen aan de oostelijke kant, naast de danszaal "Valentino" (rechts). Men leverde aan huis met fiets en stootkar. Luifelopschrift : General Ship Supplying. Let op de mooie gevel en straatlantaarn.

Foto : Eerste Wereldoorlog. Groentemarkt (1918)

Formaat : 12,5 x 8,5 cm. - Obus tombé le 21-3-18 Marché aux Herbes. - Bij de beschieting van 21 maart werden heel wat huizen beschadigd : nrs.6, 7, 8, 21 en 22. Hier links, detail van de handelszaak Fr. Vanmassenhove-Hostyn op de hoek met de Nieuwstraat. Apotheek Halewijck, ernaast, verloor twee verdiepingen. - Map 029A/28a 

Foto : Hotel "Albion Palace", hoek Groentemarkt en Kapucijnenstraat.

Foto 10 x 15. Op de Groentemarkt "In de Kat" (confectie). Voormalig "Hotel de Gand", "Hotel de la Ville de Gand".  Later "Hotel de Gand et d'Albion", ook "Albion Palace". Opschrift in gevelfront. Nu handels- en appartementsgebouw. "Op diezelfde plaats, Groentemarkt 3, stond er in 1770 het hotel "Le Lion d'Or". Tien jaar later werd het verbouwd tot een Engels hotel en koffiehuis. Onder de Franse bezetting kreeg het verschillende benamingen. Van 1794 tot 1806 heette het "Belle Vue", vanaf 1807 "Le Pélican", vanaf december 1807 "Roi d'Espagne" en in 1914 opnieuw "Belle Vue".

Foto : Panorama (circa 1910)

Panoramisch zicht vanaf de Groentemarkt, richting Visserskaai. Op de voorgrond de oostkant van de Groentemarkt met van links naar rechts : Het Café Parapluie, de apotheek Halewyck, de juwelierszaak Verhaeghe H., De Gemeente Middelbare Meisjesschool  (Ecole Moyenne), het warenhuis Delhaize, twee woonhuizen en het Café Den Hollander

Trefwoorden: 

Geporseleinde kaart : Tapissier E. David-Fils

105 x 146 mm. - E;David-Fils, tapissier. Se recommande pour tout se qui concerne son état de tapissier et garnisseur d'ameublements. Ayant appris son état dans les premiers magasins Français il ose se flatter de meriter les auffrages des personnes qui daigneront l'honeur de leur confiance. Il raccommode et recouvre les Parapluies, Parasols & Ombrelles, Marché aux Herbes 19. Tapitsier.   Recommandeert zich voor alles wat zijnen stijl van tapitsier aangaet het bekleeden en bomeeren van canapéén, zetels, stoelen enz..

Omer Vilain over de tijd van toen : Het Hôtel Albion

Illustraties : (1) De Groentemarkt met het Hôtel Albion en in de achtergrond het torentje van de vroegere vleesmarkt en (2) Een publiciteitskaart van Hôtel Albion, waarop men goed de winkels kan zien, die op het gelijkvloers waren gevestigd.

auteurs: 

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Groentemarkt (1918)

Nels. - René Baervoets, Hôtel Beerblock, Ostende. - Ostende - Boucherie Everaerts, Marché-aux-Herbes, le 21 mars 1918. Butcher shop Everaerts, Grass Market, the 21st March 1918. - Op de hoek van de Groentemarkt en de Breidelstraat, de vernielde slagerij Everaerts. We zien een detail van de toren van het Stadhuis op het Wapenplein - Map 029 E-06d

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Groentemarkt (1918)

Nels. Edition René Baervoets, Ostende. - Ostende - Maisons du pharmacien Halewijck et de la bijouterie Verhaeghe, situées Marché-aux-Herbes. L'effet d'un obus 21 mars 1918. - Grote schade aan de apotheek Halewyck en de handelszaak van juwelier Verhaeghe (rechts). - Map 029 E-35a