HANDEL ; OOSTENRIJKSE PERIODE

De reis van den St. Carolus, Kap. Cayphas 1724

uit den tijd der Oostendsche Compagnie op de oorspronkelike stukken bewerkt door Floris Prims, met ill. door M. Pauwaert.

Het exemplaar met het inventarisnummer 2020/2041 = C568, herkomst : de heer Jean De Langhe

Oostende en de Oostendse Compagnie : het economisch effect van de koloniale zeehandel op een Zuid-Nederlandse havenstad tussen de Spaanse en de Oostenrijkse Successieoorlog 1713-1745

Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis door Michael-W. Serruys. Promotor : prof. dr. E. Buyst. Co-Promotor : prof. dr. H. Houtman-Desmedt. Katholieke Universiteit te Leuven. Faculteit van de Letteren. Departement Geschiedenis.

Het exemplaar met het inventarisnummer 2020/2063 = C591, herkomst : de heer Jean De Langhe