HAVEN ; VISLOSSEN

Nieuwe balustrade hindert vissers bij het lossen van vis

Afdeling kust plaatste balustrade aan de kaai, vissers ontsteld

Foto : Reder Luc Bogaert samen met bemanningsleden Alain Bogaert en Danny Deramoudt. De balustrade aan de kaai bemoeilijkt het lossen van de vis. "De situatie is gevaarlijk voor ons als we op zo'n smalle ruimte met onze bakken moeten sleuren."

Auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : De vislossers

Illustraties : (1) De geloste vis aan de Visserskaai (nu Vindictivelaan) nabij het eerste dok (ca. 1905) ; (2) Een gelost vissersschip. Men ziet de vislossers en de manden die men vult en (3) De trieërtafel en de manden met vis die nog moeten gesorteerd worden (ca. 1930)

auteurs: 

Postkaart : Aanvoer van gezouten vis

Ostende - L'arrivée du poissons. - Aanvoer van gezouten vis door de O.83 "Roi des Belges" van de Pêcheries à Vapeur omstreeks 1903. De aangevoerde vis wordt in het eerste handelsdok ter hoogte van het Zeevaartcommissariaat, of "De Pilotage" nogmaals bewerkt en verpakt. Na de vangst werd de kabeljauw eerst "gevlekt", dan geklopt, opengesneden en van de ingewanden ontdaan.

Postkaart : Eerste handelsdok

Edit. V.G.[Victor Grégoire], 42, Avenue du Midi, Bruselles. - Ostende - Arrivée des pêcheurs. - Het lossen van de bennen vis. Twee vissersvaartuigen van de rederij "Pêcheries à Vapeur". Op de achtergrond het spoorwegstation "Oostende-Stad" aan de Vandersweepplaats. Map 041D/85