HENRI SERRUYSZIEKENHUIS

Chirurgen van Serruys krijgen hulp van robot

Preciezere operaties en minder naweeën voor de patiënt

Foto : Heel tevreden met de ingebruikname van de 'assisterende' operatierobot in het Serruysziekenhuis : v.l.n.r. ondervoorzitter Franky De block, coördinerend geneesheer Alex Beernaert, hoofdverpleegkundigen operatiekwartier Tom Decraecke en Mieke De Bruycker, uroloog Jurgen Degelin, diensthoofd anesthesie alex Driesschaert, uroloog Bjorn Verlinde, algemeen directeur Hans Rigauts en (zittend) prostaatverpleegkundige Petra Passchijn

Auteurs: 

Inauguration d'une nouvelle aile de la clinique Henri Serruys

Foto : Inhuldiging van een nieuwe vleugel van het Henri Serruysziekenhuis. Van links naar rechts : Léon Servais, minister van volksgezondheid en gezin, mevrouw Henri Serruys, André Gunst, voorzitter OCMW, Raymond Miroir, schepen en Sebastiaan Boudolf, gemeenteraadslid.

Auteurs: