HERBERGEN

Foto : De Brabantstraat (1926)

De herberg en tevens afspanning "In 't Zeepaard" dateerde van 1699, datum die op de gevel was aangebracht in gesmede ankers. Gelegen in het gedeelte tussen de Wapenplein (links) en de Kapucijnenstraat (rechts). Boven de ingangsdeur prijkte een paardenhoofd, het embleem van de herberg. Gesloopt omstreeks 1950.

Foto : De Driehoek (huidig Pauluspleintje) (circa 1910)

De witte huizen, rechts op de foto, bevonden zich op de plaats van het huidig Pauluspleintje en maakten deel uit van een driehoekig huizenblok de "Driehoek" genaamd. Deze huizen werden tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zwaar beschadigd en dienden afgebroken te worden. Vooraan de ingangsdeur van de herberg "In de Klippe". Op de achtergrond, richting kerk, de Kleine Kaaistraat, thans Pastoor Pypestraat

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Vuurtorenweg. Herberg Weduwe Anna Pauwels

Nels. Edition J. Revyn, 14, rue du Canada, Bruxelles. - Ruines d'Ostende. The ruins of Ostend 1914-18. Le Quartier du Phare. Near the lighthouse. - Eerste beschieting met zwaar geschut vanop drie Britse monitors op 7 september 1915. De herberg van de weduwe Anna Pauwels gelegen op de Vuurtorenweg nr. 5 en het huis nr. 7 werden geraakt. In : Oostende 14-18 : deel 2 / Ferdinand Gevaert, Freddy Hubrechtsen. 1996. p.89. Plate bib B229. - Map 029A/68a

Tekstaffiche : Bekanntmachung – Bekendmaking

Formaat : 53 x 70 cm. Kennisgeving uitgaande van de Plaatscommandant Bittinger van de onderrichtingen betreffende het gebruik van de Duitse en Vlaamse talen, in beslagname van hout, hoogste prijs van de aardappelen, muziek spelen in de tapperijen, strandwandeling