HOOP IN DE TOEKOMST (TONEEL- EN ZANGVERENIGING)

Flyer : Meuse

Buitengewone kunstvertoning op zondag 26 januari 1919 gegeven door het Oostendsch Tooneelverbond ten voordeele van Gesticht der oorlogsweezen (Burgerlike (Godshuizen) Orkest onder de leiding van Edgard Verberckmoes

Foto : Koninklijke Toneelmaatschappij "Hoop in de Toekomst"

Foto op karton support. - Formaat : 24 x 30 cm. - Support : 38 x 44 cm. - De toneelspelers van het toneeldrama : "De Ware Schuldigen". - Zij wonnen de tweede prijs drama in de wedstrijd van Mechelen 1899-1900. - De eerste rij van links naar rechts : de heer Chatlen, mejuffrouw P. De Hulster, mevrouw Dierickx, mejuffrouw A. De Hulster en de heer J. Pilaeys. De achterste rij van links naar rechts :  de heren Mouqué, De Hulster en Hermé. - Op de foto bijgeschreven : Opgever Jos. Cornelis. Regie Osc. Roos.