JOZEF II-STRAAT

"Radio Marlein" draait de knop om : Meer dan zestig jaar elektroservice in Oostende

2 foto's : (1) Marcel Marlein koestert een schat aan romantische juke-boxen uit de jaren '50 en (2) Tientallen nieuwsgierigen verdringen zich aan de uitstalramen van "Radio Marlein" om  de gebeurtenissen van de dag op het kleine scherm te volgen (anno 1959)

auteurs: 

Foto : Kruispunt Aartshertoginnestraat en Jozef II-straat

Zwart/wit foto Antony 230923-11. Formaat : 13 x 9 cm. – Straatbeeld genomen vanuit de Aartshertoginnestraat richting Jozef II-straat. Links op de hoek estaminet E. De Wulf. In de achtergrond zien we het dak van de Dominikanenkerk. Een mooie brievenbus links op de hoek van de Aartshertoginnestraat

Foto : Nieuw vaandel van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van de Weerstand. Gewestelijke afdeling Oostende

Negatief : 6 x 9 cm. - Het vaandel werd ingewijd in de Sint Petrus en Pauluskerk. De stoet waar ook andere vaderlandslievende verenigingen deelnemen in de Jozef II-straat.

"De man met de wandelstok vooraan is de heer Frans Pauwels. De man rechts naast de vaandeldragers is de heer Bob Dumortier" (medegedeeld door Arne Pyson)

Omer Vilain over de tijd van toen : Bijna 45 jaar geleden

Illustraties : (1) Hoewel het ergste toen al voorbij was, bleef de westerstorm ook op de 1ste februari ongenadig op de Oostendse dijk inbeuken. Hier zien we hoe de badinstellingen het zwaar te verduren krijgen en (2) De Jozef II-straat gezien vanuit het Leopoldpark op 1 februari 1953

auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : De Jozef II-straat

Illustraties : (1) De Jozef II-straat richting Leopoldpark met rechts de drukkerij Vervaeke en de Bank van West-Vlaanderen (circa 1928) en (2) Het Kosthuis Leune op de hoek van de Jozef II-straat en de Sint-Pietersstraat (circa 1930)

auteurs: 

Postkaart : Hotel Argus. Hoek Sint-Jorisstraat, thans Dekenijstraat (links) en Jozef II-straat (rechts)

Postkaart (kopie). Home from home. Hotel Argus British house. Het Hotel Argus, gelegen op de hoek van de Sint-Jorisstraat (links) en de Jozef II-straat (rechts). Dit hotel was bijna uitsluitend gericht op een Engels cliënteel. Het werd toen uitgebaat door de heer F. Gould