KLEDERDRACHTEN

Foto : Café Oscar Lus - Marie Lisabeth in de Bonenstraat 3

Foto z/w 15 x10. "Café Oscar Lus - Marie Lisabeth, Bonenstraat 3" (Norbert Hostyn). "Het kleine meisje links is Antoinette Calcoen en naast haar, haar grootmoeder Leonia Vanwulpen. In de deuropening Oscar Lus en zijn echtgenote Maria Lisabeth. De twee kinderen rechts zijn onbekend" (Marcel Calcoen). "De datering is hoogst zeker voor de Eerste Wereldoorlog. Gezien de leeftijd van het meisje links en het feit dat Oscar Lus en zijn echtgenote een tweede kind kregen Fanny Lus, geboren te Blackpool 03/09/1915.

Foto : Het Oud Station (circa 1905)

Tot in de vijftigerjaren was de "Oede Stoache", zoals de Oostendenaars dit station noemden, een vertrouwd stadsbeeld. In die jaren had het reeds lang haar eerste bestemming verloren en werd alleen nog gebruikt voor sportmanifestaties, vergaderingen, kiesmeetings en handelsbeurzen. Het had toen de prestigieuze benaming "Albert Hall"

"Vooraan, een visserverkoopster in de traditionele klederdracht, met twee manden droogvis"

Foto : Interieur van volkscafé

Foto in kader : Formaat : 35 x 42 cm. Ex inventarisnummer 1835/77B. "Centraal achter de tapkast : Edward Pieters, beter bekend als "Swaansels". Links van hem zijn zuster Hélène en zijn nicht Sylvie. Rechts van hem zijn nicht Céline. Achteraan rechts de orgeldraaier "Kootsje". Telkens wanneer Sylvie en Celine genoeg duiten van de vissers hadden opgehaald riepen ze : "Kootsje, droaj mo, 't is zjuuste". Uit : De Oostendse visserij / Roland Desnerck. 1986. p.120-122. Plate Bib B262

Foto : Nettenbreisters op de Visserskaai nabij het Schuildok, nu Montgomerydok

Foto 14.5 x 10. In het schuildok de O.46 "Edouard-Sophie" van schipper Alb. Janssens en reder Ed. Corneau. Bron : Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la Ville d'Ostende. 1900, p.195-201. Op het einde zie je het gebouw de "Quarantaine", gelegen op de oosteroever. 

Omer Vilain over de tijd van toen : De gloriejaren van het uniform

Illustraties : (1) Een stoere militair poseert fiet bij een contrasterende staander met bloemen en tegen een decor van bomen. Om de lendenen draagt de man (die later nog een café langs de Sint-Sebastiaanstraat zou openhouden) enkele kogelhouders en opzij een klein zwaard en (2) Een bekende politieman uit het vroegere Oostendse korps blikt onverschrokken naar de lens én de toekomst. We schrijven anno 1940

auteurs: