KONINKLIJK WERK IBIS ; PLECHTIGHEDEN

Foto : Feminaprijs voor Film 1955. Kursaal Oostende. 06-07/08/1955

Formaat : 13 x 18 cm. - De genodigden op zaterdag 06/07/1955 voor de overhandiging der prijzen. De jongens van het Koninklijk Werk IBIS vormen een erehaag. De opbrengst van de twee gala avonden werd geschonken aan het Koninklijk Werk.

Rechts zien we een driedimensionaal beeld op sokkel van Pierre Caille

Foto : School IBIS

De eetzaal van de Ibisschool tijdens de ontvangst van Prins Alexander naar aanleiding van vijftig jaar Ibis op 30 oktober 1956. Rechts naast de Prins, de voorzitter Ernest-John Solvay, Willy Weemaes, secretaris van Leopold III, Adolphe Van Glabbeke, burgemeester van Oostende. De leerlingen moesten er uiteraard piekfijn uitzien. Bij uitzondering voor het jubelfeest werd er beroep gedaan op een echte kapper. Voordien was dit het werk van de onderhoudsman, soms bijgestaan door een handige leerling (Ibis 1906-2006 / Philip Declercq, p.227)

Foto : School IBIS

Ontvangst van prins Alexander op de Ibisschool.Naast de prins,bisschop Emiel Jozef DESMEDT dan Adolf VAN GLABBEKE,burgemeester Oostende.Rechts naast de micro August PLOVIE,burgemeester Bredene. "Op dinsdag 30 oktober 1956 vond de plechtige viering plaats van vijftig jaar IBIS. Hier de academische zitting waar het woord gevoerd wordt door voorzitter Ernest-John Solvay".

Foto : School IBIS

De driekleur wordt gehesen op de koer van de Ibisschool.Centraal premier Achiel VANACKER. "Op donderdag 23 september 1948 vond de eerste belangrijke naoorlogse gebeurtenis plaats. In de inkomhal van de school werd een gedenkplaat onthuld met alle namen van oud-leerlingen die in beide wereldoorlogen het leven lieten. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder meer de minister van verkeerswezen, Achiel Van Acker, gouverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle en Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge.

Foto : School IBIS

De Ibisjongens en hun kliek komen voorbij de hoek Kapellestraat en marcheren in de Jozef II straat tijdens een vaderlandse plechtigheid.Foto richting Visserskaai. "Dankzij de steun van majoor Gustaaf Fossaert, en het door hem gestichte "Peterschap van de ibis", werd de IBIS-kliek opgericht. Dit muziekkorps van IBIS werd uitgerust met rommels en trompetten en kreeg les van muziekmeester Vanloo. De kliek zou tal van vaderlandslievende plechtigheden opluisteren en debuteerde ter gelegenheid van de Zeewijding te Bredene op 24 juli 1949" (Ibis 1906-2006 / Philip Declercq, p.207)

Foto : Viering 30 jaar Nationaal Verbond der Invaliden (NVI). 1949

Formaat : 13 x 18 cm. - Tribune opgesteld op het Sint Petrus en Paulusplein. Koningin Elisabeth liet zich vervangen wegens ongesteldheid door Prinses Jean de Mérode. De oudstrijders defileren voorbij het monument der gesneuvelden op het St-Petrus en Paulusplein. De leerlingen van het Koninklijk Werk Ibis zijn ook aanwezig. De sporen van de vernielingen uit de Tweede Wereldoorlog zijn nog goed te zien. Op de achtergrond Hotel Maritime, nr.20. Het hotel had 8 kamers met lopend water en centrale verwarming. Was gans het jaar open en had 1 badkamer. Op de hoek reclamebord voor Coca Cola