KUSTBESCHERMING

Omer Vilain over de tijd van toen : Golfbrekers

Illustraties : (1) Zondagstoeristen worden met een plezierbootje op gehaald (circa 1905) ; (2) Zeediertjes zoeken tussen de stenen (circa 1922) ; (3) Via de golfbreker een eindje in zee wandelen (circa 1900) en (4) Verhuur van keukenstoelen op een golfbreker in Middelkerke (circa 1907)

auteurs: 

Poster: Oostende weer zeewaardig

Om de stad tegen zware overstromingen te beschermen, wordt in Oostende een kustverdedigingsproject ontwikkeld. Er zal een verhoogd strand worden aangelegd, tussen het Casino-Kursaal en het Zeeheldenplein. Dit strand zal geleidelijk aansluiten op het Groot Strand. Bovendien wordt de voorhaven uitgebouwd. Er zal aan de westkant een beschermingsdam gebouwd worden die ook als wandeldam zal dienen. De vaargeul wordt verbreed en verdiept. En ook aan de oostkant komt een nieuwe beschermingsdam.

Trefwoorden: