LEOPOLD I-PLEIN

Advertentie : Hotel Piccadilly. Leopoldplaats Oostende

Telefoon 47 - Eigenaar : E. Fenger. Warm en koud stromend water, centrale verwarming, biljartzaal, zaal voor vergaderingen en feestmalen. Beste consomaties, gematigde prijzen. Bieren : Dortmunder Union, Wickùler Pilsen, Export Vanden Heuvel en Wielemans. Koudbuffet aan te bevelen : Choucroute à l'Alsacienne. PICCADILLY is het lokaal van de "Hendrik Conscience's Vrienden" en van de "Vrienden van het Nederlandsch Tooneel". Alle toneelvrienden gaan na de vertoning naar Piccadilly

Auteurs: 

Foto : Leopold I-plein

Foto 805 x 805. Militaire plechtigheid aan het monument van Leopold I door een afdeling van de Zeemacht. Links achteraan hotel Piccadilly-Picardy, Leopold I-plein 4. Het hotel had 52 kamers en was voorzien van lopend water en centrale verwarming, had 3 badkamers en was het ganse jaar open.

Foto : Paasfeesten 1922

Zwart/wit foto Antony 230422-6 - Formaat : 24 x 30 cm. – Op de foto zien we de wagen van het V.O.S. (Vlaamse Oudstrijdersbond) met triomfboog en verschillende vaandels met wapenschilden erop. Op de triomfboog staan de letters S.P.Q.O.(?). De praalwagen staat op de hoek van het Leopold I-plein en de Kemmelbergstraat. Op de hoek coiffeurzaak voor dames en heren H.

Het Paard

illustraties : (1) Het Leopold I-monument met links de muziekkiosk. Let op de gaslantaarns met de Koninklijke Kroontjes en ook op het half verheven beeldhouwwerk met het Brabants ros ; (2) De drukte van rond 1901. Men ziet roomijswagentjes, de tramsporen doorheen de Rogierlaan en het half verheven beeldhouwwerk dat de hulde van de Oostendse bevolking voorstelt

auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : 't Peird wordt 100 jaar

Illustraties : (1) Het voetstuk met vorst en paard worden aangebracht op het Gemeenteplein, het huidige Leopold I-plein en (2) De halfverheven beeldhouwwerken in het voetstuk kwamen er wat later

auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : De vele gezichten van 't Peerd

Illustraties : (1) Het zicht op het ruitermonument van koning Leopold I met de tijdelijke zomerkiosk op de achtergrond en (2) Een zicht op 't Peerd met de verschillende tramsporen die het plein doorkruisten

auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : Het Leopold I-monument

Illustraties : (1) Het reliëfbeeld dat een vrouw te paard voorstelt, staat symbool voor het jonge België dat zijn intrede doet bij de Europese naties en (2) Een engel plaatst een kroon op het hoofd van België, die hier gesymboliseerd staat door een jonge vrouw op een Brabants ros

auteurs: 

Postkaart : Leopold I monument. Leopold I-plein

 Nels. - Oostende -  Gedenkteeken Leopold de Eerste en de St. Jozefskerk. - Het Leopold I-plein met rechtdoor de Rogierlaan, met op het einde de Sint Jozefskerk. Rechts, het "Hôtel de la Commune". Aan de lantaarnpaal was een tramhalte.

Postkaart : Leopold I-plein

Ostende. Statue de Léopold I. Gedeelte van het plein tussen de Torhoutsesteenweg en de Kemmelbergstrat. Oorspronkelijk Place Elliptique, later Place de la Commune of Gemeenteplein. Huidige benaming sinds 1901, naar aanleiding van de inhuldiging van het ruiterstandbeeld van koning Leopold I naar een ontwerp van Jacques de Lalaing. Het is een bronzen beeld op hoge marmeren sokkel gestut door vier Ionische zuiltjes, waartussen bronzen bas-reliëfs met vaderlandse allegorieën, met de opschriften "Ostende à Leopold 1" en "In 'T Jaar Dertig". Beschermd monument bij KB van 22/09/1981

Postkaart : Leopold I-plein

Postkaart. Ostende. Hôtel Piccadilly Place Léopold I. Gedeelte van het plein, gelegen tussen de Torhoutsesteenweg en de Kemmelbergstraat.  Gevelopschriften : Piccadilly Hotel. Café Resraurant en Grand Garage St. Christophe. Ateliers de Réparations. Boxes privés. Place 300 auto's 

Postkaart : Leopold I-plein

Nelson. Comptoir Artistique, 108, rue Victor Rautier, Bruxelles, N° 6/71. - Ostende - Place Léopold. Ostend. -Leopold Place -. Gedeelte van het plein, gelegen tussen de Warschaustraat en de Van Iseghemlaan. Het donkere gebouw links, met de grote ingangspoort was voor 1911 een politiebureau. Later kwam daar de "Grand Garage St. Christophe".

Postkaart : Van Iseghemlaan

[Neurdein], Collections ND Phot, N° 82. - Librairie Godtfurneau, 7, rue de Flandre, Ostende. - Ostende - Le Boulevard Van Iseghem. - Ex invent nr 1977/2250. - We zien de Van Iseghemlaan vanaf het Leopold I-plein, richting Kursaal. Links, de apotheek van G. Limbor en rechts het "Hotel Bristol". Een stadstram rijdt voorbij